On-line designer

Vážení zákazníci,
pro snadnější proces objednávky jsme do našeho webu vložili novou funkci On-line grafického designeru.

Tiskoviny si tak můžete ZDARMA nakonfigurovat tak jak si budete přát, navíc v klidu a teple vlastního domova :) Již žádné dlouhé čekání na grafický náhled, nebo platba za nesmyslně drahé přípravy k tisku.


On-line designer je možné používat dvěma způsoby.

1) Takzvaný "Rychlý náhled" nacházející se přímo u produktu. Tato možnost je u zákazníků velmi oblíbená. U zvoleného produktu lze provádět základní změny jako jsou: editace textů (je i možnost výběru přednastevených textů), změna písma, změna barvy, posun jednotlivých grafických prvků dle libosti a vkládání základních obrázků. Všechny provedené změny jsou samozřejmě vidět on-line hned po aplikaci.

2) Pro pokročilejší uživatele, nebo složitější produkty je možné využít volbu "Rozšířené úpravy grafiky" a tímto vstoupit přímo do on-line designového studia. V on-line designovém studiu je možné libovolně měnit téměř všechny elementy zcela dle Vašich představ. Je možné vkládat a editovat texty, měnit písma, barvu písma nebo jednotlivých objektů, je možné vkládat obrázky, nebo přednastavené tvary (cliparty), měnit pořadí vrstev, vkládat QR kódy, zrcadlit objekty, používat klávesové zkratky atd.

 
 
Průvodce designovým studiem
 

NASTAVENÍ:
Můžete zobrazit / skrýt mřížky a pravítka, použít ohraničení plátna, nastavit pozadí plátna jako plnou barvu nebo obrázek a zkontrolovat dostupné možnosti produktu.

 

TEXT:
„Přidat text“ vám umožní přidat svůj vlastní text s výběrem dostupných písem. Kromě toho můžete text také ozdobit různými efekty, jako je velikost písma, tučné písmo, kurzíva, barva písma, zarovnání atd. Po kliknutí na toto tlačítko se také zobrazí seznam všech textů, abyste je mohli rychle upravovat a aktualizovat.

 

UMĚNÍ:
Tato karta vám poskytne výběr dostupných klipartů v různých kategoriích. Kliknutím na libovolný obrázek jej přidáte do návrhové oblasti. Můžete dále vybírat a upravovat vlastnosti klipartů, jako je velikost, barva, ohraničení, zarovnání atd.

V nabídce je i možnost kreslit, nebo vkládat různé tvary. Jakmile vytvoříte/nakreslíte tvar kdekoli v oblasti návrhu, můžete jej ozdobit efekty jako obrys, barva výplně, velikost, zarovnání atd.

 

KÓDY:
Tato karta Vám umožní generovat profesionální QR kódy v 8 různých typech. Získejte průhledné QR kódy s plnou barevnou paletou pro okamžité použití ve vašem návrhu.

 

FOTOGRAFIE:
Tato karta umožní nahrávat vaše vlastní grafické předlohy, obrázky a fotografie z místního úložiště, také je možné importovat obrázky z Picasa, Flickr a Instagramu.

 
Nakreslete obrazce Zpět nahoru

Kliknutím na ikonu „Obdélník“ se otevře paleta podnabídky, která nabízí výběr ze dvou různých možností: Obdélník nebo Čtverec. Kliknutím na tyto možnosti nakreslíte příslušný tvar na svoji grafiku.

Kliknutím na ikonu „Elipsa“ se otevře paleta podnabídky, která nabízí výběr ze dvou různých možností: Elipsa nebo Kruh. Kliknutím na tyto možnosti nakreslíte příslušný tvar na svoji grafiku.

Možnost nakreslit přímku a spojit dva objekty za sebou.

 

„Nástroj tužka“ umožňuje volné ruční kreslení. Tloušťku a barvu tahů lze změnit pomocí nástrojů „Paleta barev“. Chcete-li nakreslit tyto tvary, umístěte kurzor do oblasti návrhu a táhněte na požadovanou velikost tvaru. Po nakreslení můžete upravit vlastnosti objektu, jako je barva výplně, styl ohraničení a nastavení barev atd.

 
Editace / Nastavení dekorace Zpět nahoru

Rozměr: Pomocí těchto polí může uživatel změnit velikost a polohu vybraného objektu. Zaškrtnutím políčka je možné rozhodnout, zda zachovat poměr mezi výškou a šířkou při změně nebo ne.

Barva obrysu: Tato možnost umožňuje nastavit různé barvy obrysu pro vybraný klipart, tvar nebo text.
Styl obrysu: Tato možnost umožňuje nastavit různé styly obrysu pro vybraný klipart, tvar nebo text.
Šířka obrysu: Posuvník umožňuje definovat požadovanou šířku obrysu pro vybraný klipart, tvar nebo text.


Otočení/Rotace: Pomocí této možnosti můžete změnit úhel natočení vybraného objektu. Tažením doleva se objekt otáčí doleva a tažením doprava se objekt otáčí ve směru hodinových ručiček.

 

Tvary Textu: Aplikuje na text různé textové efekty. Různé efekty jako křivka, oblouk, most, boule, ptačí oko, štípnutí, kaskáda dolů a kaskáda nahoru. Posuvem doleva nebo doprava nastavujete výsledný efekt.

 

Mezera mezi řádky: Touto funkcí nastavujete výšku řádků a velikost mezery nad a pod textovým řádkem.

 

Posun objektu: Posuňte vybraný objekt do stran kliknutím na šipku.

 

Výběr písma:  Tato volba vám umožní vybrat písmo pomocí rozbalovací nabídky. Jednoduše vyrerete písmo které se vám líbí.

Styl písma:   Změňte styl písma na Tučné nebo Kurzívu a zarovnejte jej vlevo, vpravo nebo na střed v textové oblasti. Zarovnání funguje i pro víceřádkový objekt.

 

Zarovnání: Zarovnání objektu doleva, doprava, na střed, nahoru, na střed a dolů designové oblasti. Když je vybrána skupina objektů, můžete zvolit zarovnání všech vybraných objektů, nejmenší objekt ve skupině, největší objekt ve skupině, nebo je možné objekty středit na střed stránky.

Barva:  Tato možnost umožňuje upravit barvu jednotlivých objektů, textů a tvarů, které jsou k dispozici v pravém podokně úprav.

Seskupení: Můžete vybrat více objektů (tažením myši nad požadovanými objekty nebo se stisknutím klávesy „Shift“ a vybrat jednotlivé objekty) a seskupit je stisknutím skupinového tlačítka, které modifikuje vzhled výběru. Objekty, které byly jednou nezávislé, se nyní objeví ve výběru skupiny jako celý objekt. Před seskupením se každý jednotlivý objekt objeví ohraničený přerušovaným obdélníkem. Po seskupení objektů přerušované obdélníky zmizí a jsou nahrazeny jedním přerušovaným obdélníkem ohraničujícím celou skupinu. Nyní můžete upravit všechny objekty ve skupině najednou pomocí dostupných možností úprav.

Odskupení / rozdělení: Tato volba funguje na skupině objektů. Po seskupení lze každý objekt spravovat a upravovat samostatně.

Krok vzad / Krok vpřed: Kliknutím na ikonu „Krok vzad“ obnovíte poslední úpravu. Kliknutím na ikonu „Krok vpřed“ obnovíte zpět změny provedené pomocí Kroku vzad.
Poznámka: Designové studio podporuje více akcí Krok zpět / Krok vpřed.

Překlopit vodorovně / Překlopit svisle: Příkazy Překlopit vodorovně a Překlopit svisle převrátí obrázek vpravo / vlevo (zrcadlově) nebo svisle nahoru / dolů.

Možnost Vyjmout: Odebere vybraný objekt a umístí jej do schránky. Při použití volby Vložit umístí kopii posledního objektu.

Možnost Kopírovat: Vytvoří kopii vybraného objektu do schránky. Při použití možnosti Vložit umístí kopii objektu umístěného ve schránce.

Vložit: Umístí kopii posledního objektu umístěného ve schránce.

Odstranit Objekt: Odstraní pouze vybraný objekt.

Odstranit vše: Kompletní odstranění designu z návrhové oblasti na jedno kliknutí.

Nápověda: Otevře obsah nápovědy pro studio.

Zvolte Stranu: Šipkami přepínáte mezi stránkami dokumentu.

Info: Získejte podrobné informace o produktu v rámci designového studia.

Přiblížit: Přiblížit a také přizpůsobit zobrazení designu na stránku.

Náhled: Zobrazuje náhled vašeho návrhu, doporučujeme jej před přidáním produktu do košíku zobrazit. Dokonce si můžete svůj vytvořený design stáhnout jako pdf soubor v okně náhledu.

Uložit: Kliknutím na toto tlačítko uložíte svůj design do svého zákaznického účtu. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte se zaregistrovat a přihlásit. Všechny uložené návrhy jsou k dispozici v uživatelském účtu. Můžete si vybrat jakýkoli uložený návrh a znovu jej otevřít pro další úpravy nebo návrh jakkoli změnit.

Tisk variabilních dat: Forma digitálního tisku, ve kterém mohou být prvky jako jsou texty nebo obrázky změněny na jednotlivých kusech produktů, aniž by se zastavil nebo zpomalil proces tisku. Do vstupního formuláře můžete například navolit různá jména, písma, fotografie atd.

Sdílení přes sociální sítě: Svůj design můžete uložit a sdílet s přáteli různými způsoby, jako je sdílení na účtu Facebook nebo Twitter a Pinterest.

Vložit do košíku: Jakmile je návrh připraven a chcete provést objednávku, stačí zadat požadované množství a kliknout na toto tlačítko. Vloží vaše objednané položky do nákupního košíku, kde můžete pokračovat k pokladně.

 
Správa vrstev Zpět nahoru

Panel Vrstvy: Panel Vrstvy usnadňuje výběr libovolného objektu a provádění určitých operací

  • Pomocí šipek nahoru a dolů pohybujte objektem nahoru nebo dolů v pořadí vrstev vzhledem k jiným objektům.
  • Zobrazit nebo skrýt objekt v oblasti návrhu.
  • Zamkněte nebo odemkněte objekt. Uzamknutí objektu způsobí jeho neupravitelnost a nehybnost. Objekt můžete opětovně odemknout pro další úpravy.

 
Úprava klipartu Zpět na začátek

Na panelu úprav můžete změnit každou jednotlivou barvu v clipartu pouhým kliknutím na požadovanou barvu v nabídce barev.

Klipart se může skládat z více vrstev. Chcete-li každou jednotlivou vrstvu / část klipartu změnit jednotlivě, kliknutím na tlačítko odskupit rozdělíte jednotlivé vrstvy.
Jakmile je clipart odskupen, můžete libovolně vybrat samostatnou vrstvu kterou chcete změnit, nebo ji dále upravit se všemi dostupnými možnostmi v pravém podokně. Chcete-li klipart znovu seskupit, klikněte na tlačítko seskupit.

 
Skupinová editace Zpět na začátek
Můžete vybrat více objektů tažením myši přes požadované objekty nebo stisknout klávesu „Shift“ a vybrat myší požadované objekty.

Při výběru více objektů se objekty zobrazí s přerušovanými okraji. Vlastnosti takto vybraných objektů můžete upravovat najednou, např. měnit barvu, písmo, zarovnání, polohu, velikost atd.

 

 
Maximální tisková oblast Zpět nahoru

Tisknutelná plocha (zelená tečkovaná čára) 
Text a další objekty musí být umístěny v tisknutelné ploše. Umístění objektů mimo tisknutelnou plochu může mít za následek jejich ořezání ve výrobě.
Řez (červená tečkovaná čára) 
Zde bude produkt oříznut. Skutečný řez se může lišit v důsledku procesu ořezávání.
Spad (černá tečkovaná čára) 
Roztáhněte barvu pozadí nebo kresbu na tuto linii, abyste se vyhnuli jakýmkoli bílým okrajům při prořezávání.

 
Vložení obrázků Zpět nahoru

Import obrázků podporuje formáty JPG, JPEG, PNG z místního úložiště nebo z veřejných knihoven obrázků z aplikací Picasa, Flickr a Instagram. Vyberte možnost nahrávání obrázku a přidejte obrázky do galerie obrázků. Nyní můžete přidat jakýkoli obrázek z galerie obrázků do návrhové oblasti pouhým kliknutím na obrázek. Vlastnosti obrázku je možné dodatečně upravit, upravit je možné velikost, pozici, rotovat atd.

Podporované formáty: JPEG, JPG, PNG
Optimální rozlišení: 1500 x 1500 pixelů
Doporučená velikost: méně než 5 MB

 
Přidat pozadí Zpět na začátek

Pozadí můžete vyplnit jakoukoli plnou barvou z palety barev nebo použít jako pozadí obrázek z galerie obrázků z nabídky. Při vícestránkovém produktu můžete dokonce opakovat stejný obrázek na pozadí na všech stránkách produktu jediným kliknutím, nebo použít jedinečné pozadí pro každou stránku zvlášť.

 
Přidat do košíku Zpět na začátek

Jakmile je váš produkt připraven a jste připraveni na odeslání objednávky, klikněte na Přidat do košíku a pokračujte v objednávce.

 
Paleta barev Zpět nahoru

Kliknutím na ikonu barvy otevřete dialogové okno, které umožňuje nastavit barvu výplně výběrem v paletě nebo vepsáním hodnot CMYK, RGB nebo HSV.

 
 
Klávesové zkratky Zpět nahoru

Vyjmout ctrl+x

Kopírovat ctrl+c

Vložit ctrl+v

Zpět ctrl+z

Vpřed ctrl+y

Smazat del

Přiblížit ctrl++

Oddálit ctrl+-

 
 
Efekty obrázků Zpět nahoru

V rozbalovací nabídce úprav obrázku byla přidána nová karta „Efekty“, pomocí které může uživatel aplikovat různé masky tvarů, přiblížit / oddálit obrázky, oříznout obrázky, použít obrazové filtry jako sépie, černobílé atd.

 
 
Vyberte barvu z designu a aplikujte na jiné objekty Zpět nahoru

Vyberte barvu v nástroji pro výběr barvy